תוצאה
קטגוריה
11 / 9
82%
מגדר
11 / 9
82%
כללי
11 / 9
82%
DNF
הערות
מקטע זמן
בקרה 00:08:54.737
בקרה 00:20:26.487
בקרה 00:31:32.777
בקרה 00:41:17.487