מקטע זמן
זינוק 00:00:39.320
בקרה 00:12:04.410
בקרה 00:25:20.520
בקרה 00:38:55.557
בקרה 00:52:58.310
בקרה 01:06:14.903