מקטע זמן
זינוק 00:00:40.293
בקרה 00:11:46.543
בקרה 00:24:51.530
בקרה 00:38:13.807
בקרה 00:51:20.560
בקרה 01:04:34.620