מקטע זמן
זינוק 00:00:40.440
בקרה 00:12:02.290
סיום 00:25:04.557
בקרה 00:38:13.557
בקרה 00:51:19.810
בקרה 01:04:00.810