מקטע זמן
זינוק 00:00:39.320
בקרה 00:11:27.543
סיום 00:23:36.500
בקרה 00:35:58.570
בקרה 00:48:47.700
בקרה 01:01:34.700