מקטע זמן
בקרה 00:09:51.987
בקרה 00:21:00.987
בקרה 00:31:38.990
בקרה 00:42:53.743
בקרה 00:54:34.487
בקרה 01:06:29.980
בקרה 01:18:09.477
בקרה 01:30:08.987