תוצאה
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
19 / 3
16%
כללי
20 / 3
15%
מקטע זמן
זינוק 00:00:39.533
בקרה 00:11:27.797
בקרה 00:23:37.800
בקרה 00:35:59.560
בקרה 00:48:47.810
בקרה 01:01:34.710