תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
11 / 6
55%
כללי
11 / 6
55%
מקטע זמן
בקרה 00:08:53.497
בקרה 00:18:34.260
בקרה 00:28:17.240
בקרה 00:37:58.987
בקרה 00:53:38.983
בקרה 01:04:13.770
בקרה 01:14:34.727
בקרה 01:25:14.217
בקרה 01:35:52.340