מקטע זמן
זינוק 00:00:39.297
בקרה 00:11:26.430
בקרה 00:23:31.500
בקרה 00:35:50.807
בקרה 00:48:19.600
בקרה 01:00:57.560