מקטע זמן
זינוק 00:00:37.140
בקרה 00:10:57.290
בקרה 00:23:20.550
בקרה 00:35:41.307
בקרה 00:48:09.310
בקרה 01:00:42.610