מקטע זמן
בקרה 00:08:55.487
בקרה 00:18:48.237
בקרה 00:29:17.740
בקרה 00:39:36.487
בקרה 00:49:43.487
בקרה 01:00:02.483
בקרה 01:10:41.477
בקרה 01:21:02.723
בקרה 01:31:54.967