מקטע זמן
בקרה 00:09:01.237
בקרה 00:18:58.237
בקרה 00:29:17.510
בקרה 00:39:35.987
בקרה 00:49:44.237
בקרה 01:00:02.487
בקרה 01:10:07.283
בקרה 01:20:12.473
בקרה 01:30:16.967