מקטע זמן
בקרה 00:08:55.247
בקרה 00:18:35.743
בקרה 00:28:18.240
בקרה 00:37:56.987
בקרה 00:47:40.737
בקרה 00:57:20.490
בקרה 01:07:18.230
בקרה 01:17:43.473
בקרה 01:27:24.463