מקטע זמן
בקרה 00:08:52.987
בקרה 00:18:34.260
בקרה 00:28:16.787
בקרה 00:37:55.237
בקרה 00:47:40.233
בקרה 00:57:20.237
בקרה 01:07:17.730
בקרה 01:17:42.977
בקרה 01:27:23.970