מקטע זמן
בקרה 00:12:10.380
בקרה 00:25:46.277
בקרה 00:39:31.150