תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
16 / 14
88%