תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
12 / 9
75%
DNF
הערות