תוצאה
קטגוריה
23 / 19
83%
מגדר
23 / 19
83%
כללי
23 / 19
83%
swim 21/23
bike 21/23
run 19/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:57.970
חזר מאופניים 00:25:20.270
יציאה לריצה 00:27:00.220
בקרת ריצה 00:28:07.570
בקרת כרוז 00:34:49.370
סיום 00:34:54.270