תוצאה
קטגוריה
23 / 18
79%
מגדר
23 / 18
79%
כללי
23 / 18
79%
swim 17/23
bike 19/23
run 20/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:24.270
חזר מאופניים 00:24:28.370
יציאה לריצה 00:26:09.770
בקרת ריצה 00:27:10.720
בקרת כרוז 00:33:59.200
סיום 00:34:03.970