תוצאה
קטגוריה
23 / 17
74%
מגדר
23 / 17
74%
כללי
23 / 17
74%
swim 19/23
bike 17/23
run 12/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:39.220
חזר מאופניים 00:24:19.820
יציאה לריצה 00:25:48.520
בקרת ריצה 00:26:41.770
בקרת כרוז 00:32:34.570
סיום 00:32:39.320