תוצאה
קטגוריה
23 / 16
70%
מגדר
23 / 16
70%
כללי
23 / 16
70%
swim 18/23
bike 13/23
run 16/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:37.270
חזר מאופניים 00:23:39.320
יציאה לריצה 00:25:02.720
בקרת ריצה 00:25:54.770
בקרת כרוז 00:32:07.620
סיום 00:32:12.670