תוצאה
קטגוריה
23 / 15
66%
מגדר
23 / 15
66%
כללי
23 / 15
66%
swim 15/23
bike 16/23
run 13/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:06.820
חזר מאופניים 00:23:32.820
יציאה לריצה 00:25:07.870
בקרת ריצה 00:26:01.620
בקרת כרוז 00:31:55.720
סיום 00:32:00.620