תוצאה
קטגוריה
23 / 14
61%
מגדר
23 / 14
61%
כללי
23 / 14
61%
swim 13/23
bike 15/23
run 6/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:07:30.870
חזר מאופניים 00:22:55.820
יציאה לריצה 00:24:09.620
בקרת ריצה 00:25:02.170
בקרת כרוז 00:30:24.770
סיום 00:30:29.370