תוצאה
קטגוריה
23 / 13
57%
מגדר
23 / 13
57%
כללי
23 / 13
57%
swim 14/23
bike 8/23
run 11/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:07:55.700
חזר מאופניים 00:21:41.700
יציאה לריצה 00:23:13.820
בקרת ריצה 00:24:05.700
בקרת כרוז 00:29:52.420
סיום 00:29:56.770