תוצאה
קטגוריה
23 / 12
53%
מגדר
23 / 12
53%
כללי
23 / 12
53%
swim 10/23
bike 11/23
run 17/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:46.720
חזר מאופניים 00:21:10.570
יציאה לריצה 00:22:35.870
בקרת ריצה 00:23:27.700
בקרת כרוז 00:29:45.700
סיום 00:29:50.870