תוצאה
קטגוריה
23 / 11
48%
מגדר
23 / 11
48%
כללי
23 / 11
48%
swim 7/23
bike 12/23
run 10/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:43.420
חזר מאופניים 00:21:27.620
יציאה לריצה 00:22:41.420
בקרת ריצה 00:23:30.470
בקרת כרוז 00:29:15.370
סיום 00:29:19.970