תוצאה
קטגוריה
23 / 10
44%
מגדר
23 / 10
44%
כללי
23 / 10
44%
swim 12/23
bike 10/23
run 14/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:07:00.470
חזר מאופניים 00:21:00.270
יציאה לריצה 00:22:14.520
בקרת ריצה 00:23:16.970
בקרת כרוז 00:29:08.870
סיום 00:29:13.870