תוצאה
קטגוריה
23 / 9
40%
מגדר
23 / 9
40%
כללי
23 / 9
40%
swim 9/23
bike 7/23
run 8/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:45.200
חזר מאופניים 00:20:28.970
יציאה לריצה 00:22:03.470
בקרת ריצה 00:22:50.670
בקרת כרוז 00:28:23.670
סיום 00:28:29.870