תוצאה
קטגוריה
23 / 8
35%
מגדר
23 / 8
35%
כללי
23 / 8
35%
swim 6/23
bike 6/23
run 7/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:38.200
חזר מאופניים 00:20:13.220
יציאה לריצה 00:21:47.170
בקרת ריצה 00:22:39.270
בקרת כרוז 00:23:36.820
בקרת ריצה 00:24:57.620
בקרת כרוז 00:28:03.120
סיום 00:28:09.570