תוצאה
קטגוריה
23 / 7
31%
מגדר
23 / 7
31%
כללי
23 / 7
31%
swim 3/23
bike 14/23
run 3/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:05:40.720
חזר מאופניים 00:20:54.270
יציאה לריצה 00:22:06.520
בקרת ריצה 00:22:51.200
בקרת כרוז 00:25:58.570
בקרת ריצה 00:27:13.970
בקרת כרוז 00:28:02.220
סיום 00:28:07.570