תוצאה
קטגוריה
23 / 6
27%
מגדר
23 / 6
27%
כללי
23 / 6
27%
swim 11/23
bike 9/23
run 4/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:52.920
חזר מאופניים 00:20:39.470
יציאה לריצה 00:21:59.670
בקרת ריצה 00:22:44.770
בקרת כרוז 00:27:57.470
סיום 00:28:01.220