תוצאה
קטגוריה
23 / 5
22%
מגדר
23 / 5
22%
כללי
23 / 5
22%
swim 5/23
bike 4/23
run 15/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:33.920
חזר מאופניים 00:19:36.120
יציאה לריצה 00:20:58.820
בקרת ריצה 00:21:56.320
בקרת כרוז 00:27:55.470
סיום 00:28:01.220
בקרת כרוז 01:04:38.370