תוצאה
קטגוריה
23 / 4
18%
מגדר
23 / 4
18%
כללי
23 / 4
18%
swim 8/23
bike 1/23
run 18/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:44.270
חזר מאופניים 00:18:39.700
יציאה לריצה 00:20:21.970
בקרת ריצה 00:21:25.370
בקרת כרוז 00:27:54.620
סיום 00:27:59.920