תוצאה
קטגוריה
23 / 3
14%
מגדר
23 / 3
14%
כללי
23 / 3
14%
swim 4/23
bike 5/23
run 5/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:28.370
חזר מאופניים 00:19:33.920
יציאה לריצה 00:20:46.720
בקרת ריצה 00:21:35.420
בקרת כרוז 00:26:49.620
סיום 00:26:53.870