תוצאה
קטגוריה
23 / 2
9%
מגדר
23 / 2
9%
כללי
23 / 2
9%
swim 2/23
bike 3/23
run 2/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:05:38.420
חזר מאופניים 00:18:35.270
יציאה לריצה 00:19:35.820
בקרת ריצה 00:20:19.320
בקרת כרוז 00:25:29.720
סיום 00:25:34.470