תוצאה
קטגוריה
23 / 1
5%
מגדר
23 / 1
5%
כללי
23 / 1
5%
swim 1/23
bike 2/23
run 1/23
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:05:35.970
חזר מאופניים 00:17:56.270
יציאה לריצה 00:19:06.520
בקרת ריצה 00:19:49.200
בקרת כרוז 00:24:49.270
סיום 00:24:54.470