תוצאה
קטגוריה
17 / 17
100%
מגדר
17 / 17
100%
כללי
17 / 17
100%
קיצר אופניים
הערות
swim 17/17
bike 16/17
run 17/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:07:16.120
חזר מאופניים 00:15:09.120
יציאה לריצה 00:16:31.570
בקרת ריצה 00:17:45.220
בקרת כרוז 00:22:21.820
סיום 00:22:26.720