תוצאה
קטגוריה
17 / 16
95%
מגדר
17 / 16
95%
כללי
17 / 16
95%
פסל את עצמו קיצר ריצה
הערות
swim 16/17
bike 17/17
run 16/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:27.220
חזר מאופניים 00:18:00.420
יציאה לריצה 00:19:45.820
בקרת ריצה 00:20:40.200
בקרת כרוז 00:21:51.200
סיום 00:21:57.370