תוצאה
קטגוריה
17 / 15
89%
מגדר
17 / 15
89%
כללי
17 / 15
89%
swim 14/17
bike 15/17
run 14/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:23.700
חזר מאופניים 00:23:41.120
יציאה לריצה 00:25:50.270
בקרת ריצה 00:27:06.270
בקרת כרוז 00:32:03.120
סיום 00:32:09.670