תוצאה
קטגוריה
17 / 14
83%
מגדר
17 / 14
83%
כללי
17 / 14
83%
swim 15/17
bike 14/17
run 7/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:08:39.370
חזר מאופניים 00:21:46.970
יציאה לריצה 00:23:34.520
בקרת ריצה 00:24:26.870
בקרת כרוז 00:28:18.420
סיום 00:28:24.700