תוצאה
קטגוריה
17 / 13
77%
מגדר
17 / 13
77%
כללי
17 / 13
77%
swim 9/17
bike 11/17
run 15/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:53.920
חזר מאופניים 00:18:56.520
יציאה לריצה 00:20:50.720
בקרת ריצה 00:22:21.370
בקרת כרוז 00:28:17.920
סיום 00:28:23.670
בקרת כרוז 03:31:31.470