תוצאה
קטגוריה
17 / 12
71%
מגדר
17 / 12
71%
כללי
17 / 12
71%
swim 12/17
bike 13/17
run 9/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:07:14.720
חזר מאופניים 00:20:08.200
יציאה לריצה 00:21:43.320
בקרת ריצה 00:22:39.720
בקרת כרוז 00:26:31.420
סיום 00:26:36.470