תוצאה
קטגוריה
17 / 11
65%
מגדר
17 / 11
65%
כללי
17 / 11
65%
swim 13/17
bike 10/17
run 13/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:07:27.200
חזר מאופניים 00:18:49.270
יציאה לריצה 00:20:28.700
בקרת ריצה 00:21:44.820
בקרת כרוז 00:26:19.470
סיום 00:26:24.970