תוצאה
קטגוריה
17 / 10
59%
מגדר
17 / 10
59%
כללי
17 / 10
59%
swim 11/17
bike 12/17
run 8/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:07:13.200
חזר מאופניים 00:19:54.200
יציאה לריצה 00:21:20.370
בקרת ריצה 00:25:03.820
בקרת כרוז 00:26:06.720
סיום 00:26:10.820