תוצאה
קטגוריה
17 / 9
53%
מגדר
17 / 9
53%
כללי
17 / 9
53%
swim 5/17
bike 4/17
run 12/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:11.820
חזר מאופניים 00:16:43.220
יציאה לריצה 00:18:15.320
בקרת ריצה 00:19:21.620
בקרת כרוז 00:23:31.200
סיום 00:23:36.720