תוצאה
קטגוריה
17 / 8
48%
מגדר
17 / 8
48%
כללי
17 / 8
48%
swim 6/17
bike 8/17
run 10/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:16.920
חזר מאופניים 00:17:21.120
יציאה לריצה 00:18:37.470
בקרת ריצה 00:19:35.820
בקרת כרוז 00:23:26.200
סיום 00:23:33.200