תוצאה
קטגוריה
17 / 6
36%
מגדר
17 / 6
36%
כללי
17 / 6
36%
swim 3/17
bike 5/17
run 6/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:05:50.420
חזר מאופניים 00:16:22.670
יציאה לריצה 00:17:42.720
בקרת ריצה 00:18:34.920
בקרת כרוז 00:22:13.570
סיום 00:22:17.820