תוצאה
קטגוריה
17 / 5
30%
מגדר
17 / 5
30%
כללי
17 / 5
30%
swim 4/17
bike 6/17
run 5/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:05:51.470
חזר מאופניים 00:16:29.220
יציאה לריצה 00:17:46.270
בקרת ריצה 00:18:36.470
בקרת כרוז 00:22:11.920
סיום 00:22:16.470