תוצאה
קטגוריה
17 / 4
24%
מגדר
17 / 4
24%
כללי
17 / 4
24%
swim 7/17
bike 9/17
run 2/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:38.220
חזר מאופניים 00:17:58.770
יציאה לריצה 00:19:40.200
בקרת ריצה 00:20:48.200
בקרת כרוז 00:22:01.670
סיום 00:22:08.720