תוצאה
קטגוריה
17 / 3
18%
מגדר
17 / 3
18%
כללי
17 / 3
18%
swim 8/17
bike 7/17
run 1/17
מקטע זמן
חזר מאופניים 00:06:41.620
חזר מאופניים 00:17:35.620
יציאה לריצה 00:19:48.270
בקרת ריצה 00:20:52.320
בקרת כרוז 00:21:57.420
סיום 00:22:02.770